Utställningar/Shows

Ex 1

DK*Red Line's Mungo Jerry

CAC

Mungo blev Ex1, BIV, NOM och BIS Ungdjur 2016

på Maine Coon mästerskapen som rasringen MaineCoonKatten höll i 

Denna sida är ej färdig/Still editing